Zîver Îlhan

AZADÎYA BELAVÎYÊ

Ji ber ku bedeleke azadîya tevgerên nebaş heye û wê bedelê civak pevre dide, ti kes nikare bibêje elaqa te ji azadîya min nîne. Te[...]