BEXÇEYÊ ZAROKAN

Niha jî cewaba van pirsan bidin:[...]

BEXÇEYÊ ZAROKAN

Em di havînê de gerîyan, em çûn ser erd û baxçeyan. Me zad çinî, paleyî kir, çûn ser bêndera.[...]

BEXÇEYÊ ZAROKAN

ema behsa havînê dibe, kêfa we tê ez zanim.[...]