Sernivîs

Sernivîsa Hejmara 60î

Vegera Bibal Qenciyên Xweda Ve

Fêkiyê kaînatê dunya, fêkiyê dunyayê rihber, fêkiyê rihberan jî însan e.[...]

SERNAME- Kurd: Edebiyata Jan û Yekîtiyê

Bağ û bağçeyên erdnigariya me gelek dewlemend in.[...]