Reçeteya Kurdan

Kategorî

HEVPEYVÎNA CIVAKA KURDAN BI SEYDAYÊ BEDÎ’UZZEMAN RE -27

ÇEWA KU MEDRESE YE HER WIHA MEKTEB E Û HER WIHA TEKYE YE Jî[...]

REÇETA KURDAN -25: HEVPEYVÎNA CIVAKA KURDAN BI SEYDAYÊ BEDÎUZZEMAN RE

Em Xelkê ‘Ewam û Ehlê Medresê De’wa Heqe Xwe li We Dikin[...]

REÇETA KURDAN -24: HEVPEYVÎNA CIVAKA KURDAN BI SEYDAYÊ BEDÎUZZEMAN RE

Tu Ji Van Îxtîlafên Bi Dehşet Ku Di Nav ‘Ulema De Ne Re Çi Dıbêjî[...]

REÇETA KURDAN -22: HEVPEYVÎNA CIVAKA KURDAN BI SEYDAYÊ BEDÎUZZEMAN RE

Mezhebê Min; Ji Mehebbetê re Mehebbet, Ji Xusûmetê re Jî Xusûmet e[...]