Perwerdehî

Kategorî

EXLAQÊN ZAROKÊN ME

Wexta ku we dît dêya we sifreya xwarinê raxist û temsîkên xwarin tê de û kevçî anîn danî ser, bazdin herin dest û ser çavên xwe pa[...]

DI DERHEQÊ ILIMDE JI HEZRETÎ ‘ELÎ DEH ŞÎRET

Dujminên kesê maldar pur in. Dibe ku warisên kesê maldar bixwazin ku kesê maldar bimre da ku mal ji wana re bimîne. Lê belê kes du[...]

LI TIRKÎYÊ PERWERDEHÎYA BI ZIMANÊ DAYIKÊ

Kurdistan, navê axa Kurd bi hezar sala li ser jîyana xwe didomîne...[...]