M. Zahir Ertekin

GOTİN Û SOTİN

Meriv hindik lê rindik bipeyive, gotinên saxlem lê ji tekraran berî vebêje wê pir baş be.[...]

XUŞEXUŞA EFXANISTANÊ

Nivîskar: Cahît Zarîfoglu[...]

FATÎHEYA 'IŞQÊ

Loma ne di ‘işqê tenê de, belkî di hemû kar û baran de destpêkên bi dil, destpêkên ji dil, destpêkên pirr dil pêwist in. [...]

BO KUREKÎ VÊ SERDEMÊ

Bizanibe meriv bêtir bi kê karibe, bêtir dikare li wan zilmê bike.[...]

BIYANIYÊ GIYANA XWE

Ji ruhê rojê kirê dikim kulên berbiroj[...]

MELO-DÎKA

Em weke bilbilan nabişirin Îro bêhna xemên giran difûrin[...]

NALÎN Û ŞÎKAYET

`Işqê ji her du çeşman ewwel di dil eser kir Lê zerre zerre axir sotin kir û sÎrayet şaki s-silahi herdem bi kuştina Melê bit [...]

Çîroka Zimanekî Serjêkirî

Qedrê qelema wî hatibû zanîn Şûrê hunera wî hatibû danîn Dayikan zarokên xwe wî dilorandin Seydayan feheqên xwe wî dipesi[...]

ÇEWLIK

Li kolanên vî bajarî ku jê re dibêjin Çewlik Li lûsekî arambexş digerim[...]

Şadî-şkestî

Karwan meşiya, hêştir li çolê hişt, nema av..[...]